Produkcja filmowa obejmuje szereg czynności prowadzący do realizacji danej formy – dokładnie tak jak podczas gotowania! Potrzebujemy szczegółowego przepisu, odpowiedniego sprzętu, wybranych składników i kogoś, kto będzie w stanie połączyć wszystko, tak jak trzeba!

Niezależnie od gatunku, tematyki, przeznaczenia czy długości filmu, prace nad projektem wyglądają podobnie. Produkcja spotów promocyjnych czy filmów reklamowych rządzi się tymi samymi prawami, co realizacja filmów pełnometrażowych. W obu przypadkach postępujemy według ściśle określonego planu, w którym można wyróżnić trzy główne etapy: preprodukcia, produkcja i postprodukcja.

PREPRODUKCJA

Tworzymy przepis na sukces!

Jest to etap obejmujących wszystkie czynności wykonywane od momentu pojawienia się samego pomysłu na film, aż do jego realizacji. W tym czasie trwają wszelkiego rodzaju szkice, przygotowania, prace koncepcyjne i organizacyjne. Określamy terminy realizacji i długość trwania zdjęć, a także szukamy odpowiedniej lokacji do ich wykonywania.

To na tym etapie koncepcja przybiera formę scenariusza, a pomysł przeradza się w plan działania. Niewątpliwie, tylko odpowiednie zaplanowanie poszczególnych etapów zapewni sprawną realizację projektu. Dlatego też warto poświęcić wystarczającą ilość czasu na dokładne przemyślenie i ścisłe określenie wszelkich zadań i założeń.

Preprodukcja to także okres naszej ścisłej współpracy – zleceniodawcy i wykonawcy. Na tym etapie każdy pomysł poddajemy wspólnej analizie. Konsultujemy z Tobą plan działania, akceptujemy poszczególne fragmenty scenariusza, wprowadzamy zmiany i poprawki. Ponadto, wyznaczamy wszelkie elementy niezbędne do realizacji Twojego zlecenia. Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie i na bieżąco informujemy o poczynionych postępach!

Preprodukcja to niewątpliwie najbardziej czasochłonny z etapów tworzenia filmu. Zwłaszcza z uwagi na fakt, iż to od jego przebiegu zależy wynik końcowy całego przedsięwzięcia! To, tu tworzymy przepis na sukces określając kolejne zadania do wykonania!

PRODUKCJA

Przechodzimy do gotowania – kręcimy film!

Na tym etapie, realizujemy poszczególne założenia scenariusza. Wszystkie wcześniejsze ustalenia kolejno wprowadzamy w życie, przenosząc je na plan zdjęciowy. Jest to faza obejmująca czas od pierwszego do ostatniego zrealizowanego ujęcia. Efektywność prowadzonych prac produkcyjnych w dużej mierze zależy od organizacji i planu zdeterminowanego w okresie przygotowawczym.

Mimo iż, o produkcji mówi się najwięcej stanowi ona najkrótszy z etapów w realizacji filmu reklamowego. Niemniej jednak jest fazą niezwykle istotną. To w niej nagrywamy kompletny materiał filmowy, niezbędny do stworzenia pełnego materiału w etapie postprodukcji.

POSTPRODUKCJA

Prezentacja i sposób podania, kilka dodatków, szczypta efektów specjalnych…

Postprodukcja jest fazą finalną, wyznaczającą ostateczny kształt naszego filmu. To w niej nagranie poddajemy żmudnemu procesowi montażu i obróbki. Polega on na sprawnym łączeniu ze sobą kolejnych ujęć tak, by stworzyć spójną i logiczną całość. Po zmontowaniu zaakceptowanej przez Ciebie wersji spotu, doprawiamy go wszelkimi dodatkami, tak by był dokładnie taki jaki wspólnie zaplanowaliśmy!

Następnie poszczególnym sekwencjom wyznaczamy odpowiednie tempo i dynamikę, a kolory i dźwięki poddajemy dokładnej korekcie. Te zabiegi wraz z efektami specjalnymi nadają pożądaną atmosferę i niepowtarzalny klimat Twojemu zleceniu. To one w głównej mierze sterują emocjami widza i odpowiadają za odbiór filmu.

To chyba tyle… Film gotowy! Czas na degustację!